Home 9 Wygrane sprawy 9 Kredyt frankowy - teoria 9 Wyrok TSUE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie Kásler i Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt sygn. akt C-26/13

Wyrok TSUE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie Kásler i Káslerné Rábai przeciwko OTP Jelzálogbank Zrt sygn. akt C-26/13

16 marca 2021

W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że w świetle prawa unijnego (dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich) przed zawarciem umowy, konsument powinien uzyskać od banku rzetelną, zrozumiałą i wyczerpującą informację o wszelkich aspektach, istocie i skutkach związanych z zaciągnięciem kredytu denominowanego do waluty obcej. Trybunał wskazał także, że już z treści samej umowy winno wynikać przede wszystkim:

– w oparciu o jakie mechanizmy i kryteria bank będzie ustalał kurs waluty obcej, w oparciu o który miałyby być wyliczane raty i zadłużenie kredytowe, 

– powody, dla którego w ogóle miałby być stosowany mechanizm waloryzacji kredytu do kursu CHF.

Konsument przed zawarciem umowy kredytowej powinien więc rzeczywiście wiedzieć, jakie konsekwencje ekonomiczne wiążą się lub mogą się dla niego wiązać z zaciągnięciem umowy powiązanej kursem waluty obcej.

Zobacz także:

Wyślij wiadomość i otrzymaj bezpłatną analizę

Wypełnij poniższy formularz, a nasz specjalista wyśle odpowiedź na podany adres email.


  *pole wymagane

  Oddzwonimy w 30 minut

  Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

   Czytaj więcej

   close-link

   Oddzwonimy w 30 minut

   Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

    Czytaj więcej

    close-link