Home 9 Wygrane sprawy 9 Kredyt frankowy - teoria 9 Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r. w sprawie Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17). 

Wyrok TSUE z 14 marca 2019 r. w sprawie Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. (C-118/17). 

16 marca 2021

Kolejnym ważnym wyrokiem zapadłym w odniesieniu do kredytów frankowych, jest wyrok wydany w sprawie C-118/17 Zsuzsanna Dunai przeciwko ERSTE Bank Hungary Zrt. W wyroku tym Trybunał doszedł do przekonania, że jeśli chodzi o art. 6 ust. 1, Trybunał orzekł również, że należy go interpretować w ten sposób, że warunek umowny, którego nieuczciwy charakter stwierdzono, należy co do zasady uznać za nigdy nieistniejący, wobec czego nie może on wywierać żadnych skutków w sferze konsumenta, z konsekwencją odtworzenia sytuacji prawnej i faktycznej, w której konsument znalazłby się w przypadku braku tego warunku (zob. podobnie wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Gutiérrez Naranjo i in., C‑154/15, C‑307/15 i C‑308/15, EU:C:2016:980, pkt 61). TSUE wskazał także, że państwa członkowskie mogą wprowadzać w życie przepisy zapobiegające stosowaniu abuzywnych klauzul umownych, jednak regulacje te nie mogą osłabiać ochrony konsumentów gwarantowanej dyrektywą 93/13. Powyższe stanowisko TSUE ma kluczowe znaczenie w kontekście skutków polskiej ustawy antyspreadowej. Ustawa antysperadowa ma co prawda znacznie mniejszy zakres działania niż ustawa węgierska, która nakazywała wsteczne przeliczenie kredytu według kursu średniego banku centralnego. Niezależnie od tego, nawet jednak w odniesieniu do ustawy węgierskiej, TSUE zadecydował, że tego typu regulacja nie może uniemożliwiać dochodzenia dalej idących roszczeń, a wynikających z nieuczciwości całego mechanizmu ryzyka walutowego (a nie tylko klauzuli spreadu walutowego). Taki sam skutek więc należy odnieść do polskiej ustawy z 2011 r.

Zobacz także:

Wyślij wiadomość i otrzymaj bezpłatną analizę

Wypełnij poniższy formularz, a nasz specjalista wyśle odpowiedź na podany adres email.


  *pole wymagane

  Oddzwonimy w 30 minut

  Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

   Czytaj więcej

   close-link

   Oddzwonimy w 30 minut

   Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

    Czytaj więcej

    close-link