Home 9 Blog 9 Jak Frankowicze wygrywają z bankami? Poznaj nasze wyroki

Jak Frankowicze wygrywają z bankami? Poznaj nasze wyroki

30 stycznia 2022

Sprawdź, jak nasi Klienci wygrywają z bankami i otrzymują korzystne rozstrzygnięcia w sądzie. Poznaj wyroki uzyskane przez radców prawnych, z którymi na co dzień współpracujemy.

Radca prawny Magdalena Tylipska

 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z 22 lutego 2019 roku, sygn. akt XXIV C 924/16, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 211.000,00 PLN i prawie 37.000,00 CHF), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z 27 listopada 2019 roku, sygn. akt V ACa 752/18, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 150.000,00 PLN), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z 30 lipca 2020 roku, sygn. akt VI C 280/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 72.000,00 PLN), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, z 15 września 2020 roku, sygn. akt III C 195/17, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 81.000,00 PLN i prawie 35.000,00 CHF), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 3 listopada 2020 roku, sygn. akt XXV C 989/18, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy i oddalenie powództwa banku w całości (bank żądał prawie 1.600.000,00 PLN), Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, z 19 stycznia 2021 roku, sygn. akt IV C 2413/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 40.000,00 CHF), Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawny: GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 30 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XXV C 864/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 45.000,00 PLN i prawie 8.000,00 CHF), Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 30 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XXV C 1934/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 78.000,00 PLN), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 5 maja 2021 roku, sygn. akt XXV C 2649/18, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 196.000,00 PLN i 9.000,00 CHF), Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, kredyt denominowany
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 7 maja 2021 roku, sygn. akt II C 65/17, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 640.000,00 PLN), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 10 czerwca 2021 roku, sygn. akt II C 532/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 325.000,00 PLN), Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z 17 czerwca 2021 roku, sygn. akt XXIV C 1219/17, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 118.000,00 PLN i prawie 13.000,00 CHF), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 30 czerwca 2021 roku, sygn. akt II C 3092/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 64.000,00 PLN i prawie 27.000,00 CHF), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 30 czerwca 2021 roku, sygn. akt II C 531/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 215.000,00 PLN i prawie 32.000,00 CHF), Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 12 lipca 2021 roku, sygn. akt XXV C 1557/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 330.000,00 PLN), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 12 sierpnia 2021 roku, sygn. akt II C 3170/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 600.000,00 PLN), PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 17 sierpnia 2021 roku, sygn. akt IV C 2454/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorcę tytułem spłaty kredytu (prawie 300.000,00 PLN), Raiffeisen International Bank AG z siedzibą w Wiedniu
 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z 16 września 2021 roku, sygn. akt I ACa 404/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 211.000,00 PLN i prawie 37.000,00 CHF), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Wyrok prawomocny
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, z 28 października 2021 roku, sygn. akt III C 1636/17, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad 1.700.000,00 PLN), Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, z 29 października 2021 roku, sygn. akt IV C 591/21, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad 500.000,00 PLN), Raiffeisen International Bank AG z siedzibą w Wiedniu
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 9 listopada 2021  sygn akt V Aca 479/21  rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad  280 000  PLN i 58 000 CHF) wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu)  ,Bank Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 30 grudnia 2021r. sygn akt I Aca 715/21  rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad  500 000 PLN) wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu)  , Bank PKO BP SA. z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Wola w Warszawie, z dnia  10 stycznia 2022 r  sygn akt I C 1667/18 rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad 58 000 PLN),  z odsetkami od dnia wniesienie pozwu . Getin Nobel Bank. mBank  z siedzibą w Warszawie
 • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z 10 czerwca 2021, sygn akt.  II C 532/20 rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (ponad 320.000,00 PLN) z odsetkami , Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie.

Radca prawny Paulina Piekarska

 • wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, z 08 grudnia 2021 roku, sygn. akt I C 1269/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu ( 87 684,00 PLN i 35 761,67 CHF), ING Bank S.A. (radca prawny Paulina Piekarska)
 • wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z dnia 12 sierpnia 2021 roku, sygn. XII C 50/21, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu ; mBank S.A. (radca prawny Paulina Piekarska)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, z 13 stycznia 2022 roku, sygn. akt. II C 707/21, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (223 211,12 PLN), ING Bank S.A. (radca prawny Paulina Piekarska)
 • wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (sygn. I C 602/20) z 14 kwietnia 2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Bankowi PKO wydał korzystny wyrok dla naszych Klientów i uwzględnił roszczenie w całości, unieważniając umowę kredytową i zasądzając dochodzoną pozwem kwotę oraz koszty procesu (radca prawny Paulina Piekarska).

 Radca prawny Anna Wawrzyniak

 • wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny, z 10 stycznia 2022 roku, sygn. akt. II C 451/21, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (118.258,71 PLN i 24 266,63 CHF), mBank S.A. (radca prawny Anna Wawrzyniak).

Potrzebujesz pomocy prawnej ws. kredytu w CHF? Umów się na bezpłatną konsultację, a nasi radcowie prawni zawalczą o korzystny wyrok dla Ciebie.

Zobacz także:

Wyślij wiadomość i otrzymaj bezpłatną analizę

Wypełnij poniższy formularz, a nasz specjalista wyśle odpowiedź na podany adres email.


  *pole wymagane

  Oddzwonimy w 30 minut

  Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

   Czytaj więcej

   close-link

   Oddzwonimy w 30 minut

   Wystarczy, że zostawisz swoje dane kontaktowe w formularzu poniżej 🠗

    Czytaj więcej

    close-link